Produktudvikling

Produkter

Disse produkter har OehTech indtil nu:

Indtil nu har OehTech et fysisk produkt, NiceTrap, og et igangværende IT produkt, Arbejdskraft.dk.

Nicetrap:
NiceTrap er en ny slags musefælde. NiceTrap lukker tæt når den smækker, og derfor slipper man for lugtegener, råd og ikke mindst smittefarer når musen ikke tages ud med det samme. På grund af den lufttætte funktion er NiceTrap også det bedste alternativ at benytte i fødevareindustrien, hvilket designet også tilgodeser.
Nicetrap er beskyttet med et udstedet patent.

Ønsker du at se mere om Nicetrap kan du kigge på www.NiceTrap.dk

Arbejdskraft.dk
Som en konsekvens af konjunkturerne i samfundet, oplever håndværkerbrancherne ikke den samme sikkerhed i job som mange andre brancher i Danmark. Der kan hurtigt blive få opgaver i perioder med lavkonjunktur, og her kan især de mindre håndværksvirksomheder have svært ved at finde nok arbejde. Dette er der forsøgt fundet en løsning på, gennem en deleøkonomisk web- baseret platform, kaldet Arbejdskraft.dk, som gør det muligt at leje og udleje arbejdskraft hos hinanden håndværkere imellem, i perioder med enten for mange eller for få opgaver, i forhold til det
mandskab firmaet har fastansat.
Ønsker du at se prototypen kan du kigge på www.rentouts.dk

Produkters process
NiceTrap 90%
Arbejdskraft.dk 65%